Any 2017

- Treball en xarxa i coordinació altres territoris Pallars Jussà

- Valorització turística de Collegats

- Estudi del potencial de desenvolupament turístic dels embassaments del Pallars Jussà