Any 2015

- Desenvolupament d'una estratègia publico-privada de dinamització turística del Pallars Jussà

- Disseny, estructuració i comunicació d'un producte turístic relacionat amb la cervesa artesana

- Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec

- Viatge d'intercanvi d'experiències en cervesa artesana