Any 2015

Viatge d’intercanvi d’experiències als regadius d'Extremadura

Establiment finca demostrativa del cultiu de l'ametller 2015

Seminari de planificació, desembosc i classificació de fusta