06Juny2023

Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

 

 • Bases reguladores: Reial decret 477/2021

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/con

 • Convocatòria dels ajuts. Resolució ACC/3662/2021

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/con

 • Modificació de la convocatòria. Resolució ACC/3807/2021

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884542.pdf

 • Modificació de la convocatòria. Resolució ACC/2873/2022

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928661.pdf

 • Enllaç a la pàgina web de l’ICAEN:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/

 

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Termini de sol·licitud: Des del 2 de juliol de 2021 al 31 de desembre de 2023

Termini de justificació: 18 mesos des de la notificació de la resolució

Com: La sol·licitud s'ha de fer a través de la pàgina web dels ajuts de l'ICAEN

Inici de l’actuació:

Després de la sol·licitud: Programes 1, 2 i 3

Després de la publicació del RD (01/07/2021): Programes 4 i 5

 

PROGRAMA 1

Que: Instal·lacions de generació (i/o el seu emmagatzematge) d’energia elèctrica amb fonts renovables per a d’autoconsum renovable en el sector serveis.

Qui:  Sector serveis

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin bens i/o serveis en el mercat. (CNAE grups G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R o S).
 • Les comunitats d’energia

 

PROGRAMA 2

Que: Instal·lacions de generació (i/o el seu emmagatzematge) d’energia elèctrica  amb fonts renovables per l’autoconsum en  sectors productius.

Qui:  Sectors productius

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin bens i/o serveis en el mercat. (CNAE grups CNAE grups A01, excepte el 017, B, C, D, E o F)
 • Les comunitats d’energia

Intensitat d’ajut programes 1 i 2 (generació):

*Ajuts addicionals per: eliminació d’amiant en cobertes per projectes de solar fotovoltaica i per Instal·lació de marquesines per projectes de solar fotovoltaica.

 

Actuacions

Cost unitari de la instal·lació de referència (Cuf) (€/kW)

Cost subvencionable unitari màxim (€/kW)

% ajuda gran empresa

% ajuda mitjana empresa

% ajuda petita empresa

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (1.000 kWp < P < 5.000kWp)

120

460

15%

25%

35%

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (100 kWp < P < 1.000kWp)

-

749

15%

25%

35%

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (10 kWp < P < 100kWp)

-

910

15%

25%

35%

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (P < 10 kWp)

-

1.188

15%

25%

45%

Instal·lació eòlica (500 kW < P < 5.000 kW) per autoconsum

258

1.070

20%

30%

40%

Instal·lació eòlica (20 kW < P < 500 kW) per autoconsum

129

3.072

30%

40%

50%

Instal·lació eòlica (P < 20 kW) per autoconsum

86

4.723

30%

40%

50%

 

 

PROGRAMA 3

Que: Incorporació  d'emmagatzematge en instal·lacions d'energia renovable per autoconsum existents en sector serveis i altres sectors productius.

Qui:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin bens i/o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energia

Intensitat d’ajut programa 3 (emmagatzematge):

Actuacions

Cost subvencionable unitari màxim de la instal·lació d’emmagatzematge (€/kWh)

% ajuda gran empresa

% ajuda mitjana empresa

% ajuda petita empresa

100 < P < 5.000 kWh

200 - 350

45%

55%

60%

P < 100 kWh

500 - 700

45%

55%

60%

*El percentatge d’ajut s’aplica sobre el cost subvencionable

 

PROGRAMA 4

Que: Autoconsum amb o sense emmagatzematge, al sector residencial, administracions públiques i tercer sector

Qui: Sector residencial, administracions públiques i tercer sector

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
 • Entitats locals i sector públic institucional de qualsevol Administració Pública
 • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixi bens i/o serveis en el mercat
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica (autònoms)
 • Comunitats de propietaris
 • Comunitats d’energia

Intensitat d’ajut:

Actuacions

Mòdul [Ajuda (€/kWp)]

Mòdul per autoconsum col·lectiu [Ajuda (€/kWp)]

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (P < 5.000 kWp) en sector residencial

300 - 600

355 - 710

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (P < 5.000 kWp) en administracions públiques i tercer sector

500 - 1.000

555 - 1.110

Instal·lació eòlica (P < 5.000 kWp) per autoconsum en sector residencial

650 - 2.900

775 - 3.350

Instal·lació eòlica (P < 5.000 kWp) per autoconsum en administracions públiques i tercer sector

1.150 - 4.100

1.275 - 4.550

* Es poden rebre ajuts addicionals per eliminació d’amiant en cobertes, per la instal·lació en marquesines i per repte demogràfic (municipis fins a 5.000 habitants).

*L’ajuda addicional per repte demogràfic també s’aplica a la incorporació del sistema  d’emmagatzematge: 15€/kWh

 

PROGRAMA 5

Que: Incorporació d’instal·lacions d’emmagatzematge en el sector residencial, administracions públiques i tercer sector

Qui:  Sector residencial, administracions públiques i tercer sector

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
 • Entitats locals i sector públic institucional de qualsevol Administració Pública
 • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixi bens i/o serveis en el mercat
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica (autònoms)
 • Comunitats de propietaris
 • Comunitats d’energia

Intensitat d’ajut per les instal·lacions d’emmagatzematge (aplica al programa 5 i emmagatzematge programa 4)

Actuacions

Mòdul [Ajuda (€/kWh)]

Incorporació d’emmagatzematge a la instal·lació d’energia renovable per autoconsum (100 < P < 5.000 kWh)

140 - 245

Incorporació d’emmagatzematge a la instal·lació d’energia renovable per autoconsum  (P < 100 kWh)

350 - 490

 

PROGRAMA 6

Que: Energies renovables tèrmiques en el sector residencial

 • Solar tèrmica
 • Biomassa (calderes i aparells de calefacció local tancats)
 • Geotèrmia
 • Hidrotèrmia
 • Aerotèrmia (excepte aire-aire)

Qui:  Sector residencial

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
 • Entitats locals o organitzacions publiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d’habitatges socials, sense que l’activitat, en cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat econòmica als efectes de l’aplicació de la normativa europea d’ajudes d’estat, sense perjudici de l’aplicació de la resta de disposicions tant de dret nacional com de la Unió Europea.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica (autònoms)
 • Comunitats de propietaris
 • Entitats locals i del sector públic institucional de qualsevol Administració Pública

Intensitat d’ajut:

Actuacions

Sector residencial

Habitatges de propietat pública i tercer sector

Mòdul [Ajuda (€/kW)]

Valor d'ajuda màxim (kW/vivenda)

Mòdul [Ajuda (€/kW)]

Valor d'ajuda màxim (kW/vivenda)

Instal·lació aerotèrmia aire-aigua per climatització i/o ACS

500

3.000

650

3.900

Instal·lació solar tèrmica

450 - 900

550 - 1.800

650 - 950

820 – 1.850

Biomassa

250

2.500 - 3.000

350

3.500 – 4.200

Instal·lacions geotèrmia o hidrotèrmia

1600 - 2.250

9.000 - 13.500

1.700 – 2.250

9.550 - 13.500

*Ajuts addicionals: Incorporació de sòls radiants o radiadors de baixa temperatura i desballestament d’instal·lacions existents

 

Per més informació podeu consultar la pàgina web de l’ICAEN (https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/)  o contactar amb l’Oficina de Transició Energètica.

 

ICAEN
Compartir contingut
 

Web del programa de les 7 comarques

Documents de planificació

Seu electrònica

Seu electrònica

 

 
Amb la col•laboració de:
 
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.