Servei de Primera Acollida al Consell Comarcal Pallars Jussà

El Servei de Primera Acollida vol promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

El Servei de Primera Acollida consisteix en un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials, com aprendre les llengües oficials i tenir coneixements de la societat catalana i de l’àmbit laboral.

Les persones interessades en aquest servei, una vegada empadronades, poden adreçar-se al Consell Comarcal del Pallars Jussà on se’ls facilitarà la informació.