L’AGENDA 21 AL PALLARS JUSSÀ

 

 

pla d'acció ambiental El dijous 2 de juny es va presentar a la sala d’actes del museu, el document de redacció i implantació de l’Agenda 21 al Pallars Jussà.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el marc d’un conveni amb la Diputació de Lleida i amb l’afany continuat de treballar des d’un punt de vista de sostenibilitat ambiental, ha elaborat l’Agenda 21 del Pallars Jussà.

 

Pla d'Acció Ambiental

Per tal d’el.laborar el document s’ha plantejat un procés participatiu amb un recull de dades tècniques, tot enfocant el medi ambient com una oportunitat per vehicular un desenvolupament sostenible a la comarca. S’ha optat per un plantejament supra municipal per tal d’optimitzar els recursos tècnics i econòmics necessaris, i permetre assolir un important grau de coherència territorial. Aquest enfocament a nivell comarcal també ha permès abordar qüestions que estan en el dia a dia del debat social per tal de definir el model de comarca que es vol per a un futur immediat. En aquest sentit, més enllà de l’adopció d’un pla d’acció ambiental que conformi l’ageda 21 de la comarca del Pallars Jussà, es realitzen aportacions que de ben segur ajudaran a dissenyar l’estratègia de desenvolupament que es vol per al comarca.

< L’orígen de l’Agenda 21 es troba a la coferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992.

Els objectius d’aquest treball són:

• Afavorir la dinamització social i econòmica del territori.
• Contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població local
• Contribuir a la protecció ambiental del territori
• Articular la participació pública en qüestions relatives al medi ambient
• Millorar el nivell d’educació i sensibilització ambiental
• Reforçar les relacions de coordinació i cooperació entre les diferents administracions competents en matèria ambiental i amb els agents socials.

Una vegada realitzat aquest treball, es preveu la implantació de document mitjançant l’execució de les 61 accions estructurades en 9 línies estratègiques, elaborades a partir del document de pla d’acció ambiental. Es preveu fer un seguiment d’aquestes accions mitjançant una comissió de seguiment i si cal afegir-ne de noves amb l’objectiu que el document Agenda 21 al Pallars Jussà, sigui un document viu on hi tinguin cabuda tots els agents implicats en el desenvolupament de la comarca.

 

Diagnosi Ambiental participativa

Informe Taller de Propostes

Pla d'Acció Ambiental

Compartir contingut