El Consell Comarcal ha iniciat el servei de menjador escolar amb normalitat als 8 centres educatius de la comarca

Uns 600 alumnes del Pallars Jussà són usuaris des de dilluns dels diferents menjadors escolars que el Consell Comarcal gestiona en 8 centres escolars. Unes 40 persones de la comarca ho fan possible, entre cuiners, ajudants de cuina i monitors de menjador.
En els casos en que la gestió la duen a terme empreses privades, aquesta s’atorga per concurs públic seguint la Llei de Contractes vigent i amb condicionants com que el menjar s’ha de fer en les cuines dels centres educatius.
D’acord amb els models de gestió de menjador escolar permesos pel departament d’Ensenyament i donant compliment a la Llei de transparència, s’informa que per al CURS 2016-2017 els gestors a la comarca són: