"MUR 1919-2019" AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA