Subvencions per al pagament del lloguer 2020

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les Subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2020.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Termini de Presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 28 de maig del 2020 al 3 de juliol del 2020.

Qui la pot demanar

S’hi podran acollir aquelles persones amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer del domicili en el qual resideixin habitualment i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria de subvenció.

Caldrà tenir ingressos suficients per fer front al pagament del lloguer i que aquests no sobrepassin els límits establerts a les bases.

Import de la subvenció

L’import de la subvenció serà del 20%, 30% o 40% de l’import del lloguer anual, en funció de la renda de lloguer i els ingressos de la unitat de convivència.

Requisits

Com es pot tramitar 

Telemàticament preferiblement   http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Presencialment a l’Oficina d’Habitatge al telèfon 973 650 187 i amb cita prèvia.

Documentació

 Us podeu descarregar la documentació a http://agenciahabitatge.gencat.cat o presencialment a la vostra Oficina d’habitatge.