Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

01Novembre2020

Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2020

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les subvencions per obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat la millora de l’accessibilitat, la seguretat i adequar a la normativa vigent les instal·lacions dels diferents subministraments.

Termini de Presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 07 de juliol de 2020 al 18 de setembre de 2020

A qui va dirigit

A unitats de convivència que alguns dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte d’arranjament i que compleixen uns determinats requisits econòmics i socials. 

Import de la Subvenció

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost de l’obra amb un límit de 3000€ per habitatge.

Requisits

- La persona de 65 anys o més que viu a l'habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:

  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d'acord amb l'establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

- Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l'habitatge. Podeu consultar les taules de l'IRSC en el web habitatge.gencat.cat.

- La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.

- Complir les obligacions tributàries amb l'estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

- Les obres no es poden haver iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el DOGC, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de la AHC.

Com es pot tramitar

Telemàticament  accedint al següent enllaç  Accès al tràmit

Documentació

Podeu consultar la documentació a adjuntar a la vostra sol·licitud  Documentació

Consultar les bases de la Resolució TES/1095/2020 i TES/1563/2020 al DOGC.

Per a més informació

Podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge situada al Consell Comarcal del Pallars Jussà al telèfon 973 650187

Share
Copyright © 2020 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.